Et klassisk vegg-til-vegg-teppe er ikke nødvendigvis førstevalget i hjemmet, der parkett, laminat og andre harde gulv dominerer. På kontoret er tepper et langt vanligere syn, og det er mange grunner til det.

Trinnlyd og akustikk er en svært viktig faktor

Norske kontorer er i stor grad bygget rundt en modell med åpne landskap. Det betyr at en mengde mennesker er samlet i samme lokale, med tilhørende støy og forstyrrelser. Meningene er delte når det gjelder åpent landskap eller cellekontor, men det er helt klart at støynivået vil være høyere i et åpent lokale. Da vil et vegg til vegg teppe spille en viktig rolle både når det gjelder å forebygge og absorbere lyder.

Et teppe er per definisjon mykere enn et gulv i tre, keramiske fliser eller gulvbelegg. Det betyr også med automatikk at trinnlyd og annet støy reduseres. Dessuten har teppet lyddempende egenskaper, noe som reduserer ekko og gjenklang i lokalet. Det er viktig å huske på at støy ikke bare handler om trivsel, det er også en viktig faktor når det gjelder både arbeidsmiljø og produktivitet.

Teppet kan være et hygienisk valg

Valg av gulvbelegg er selvfølgelig avhengig av bruk – det er ingen vegg-til-vegg-tepper på et sykehus eller i et bilverksted. I tradisjonelle kontorlokaler vil denne type teppe på den ande siden vanligvis være godt egnet, gitt at gulvet vanligvis ikke utsettes for mye smuss og skitt. Det er selvfølgelig viktig å legge til rette for gode renholdsrutiner, både når det gjelder jevnlig støvsuging og periodisk grundig rens.

Det er også bedrifter som velger kombinerte gulvløsninger, der gulvbelegget tilpasses etter bruken i akkurat den sonen. Da kan tepper være et godt alternativ der det er ekstra behov for lyddemping. Dessuten kan vegg-til-vegg-tepper selvfølgelig også kompletteres med tradisjonelle inngangstepper, som reduserer slitasjen på tepper lenger inn i lokalet. Slike tepper leveres ofte som en abonnementsløsning, der nye tepper leveres med jevne mellomrom.