Solceller er i vinden om dagen, eller kanskje mer en konkurrent hvis vi tar setningen bokstavelig.

Men hva er solceller, egentlig og hvorfor er de så populære?

En direkte omformer

En solcelle omdanner solenergi direkte til elektrisk energi ved hjelp av fotovoltaisk effekt, og skiller seg dermed fra termiske solfangere, som tar opp energi fra sola i form av varme.

Den elektriske energien kan brukes direkte i et elektrisk apparat, den kan lagres i batterier eller transporteres til forbrukerne via overføringsnettet.

Vanligvis lages solceller av et materiale som er en halvleder, men det forskes mye på hvordan solceller kan forbedres ved hjelp av nanoteknologi.

Kan brukes på mange områder

Solceller brukes på mange områder. De har vanligvis blitt brukt der elektrisitet fra strømnettet ikke er tilgjengelig, slik som i avsidesliggende strøk, strømforsyning for satellitter, håndholdte kalkulatorer, sambandsutstyr og så videre. På grunn av økende behov for nye energikilder har denne fornybare energiformen fått stor betydning i enkelte land som et tillegg til olje.

Meget populært

Solceller er blitt meget populær fordi den er fornybar og miljømessig ren. Etter hvert har teknologien også blitt rimeligere, slik at den er på mange måter kostnadsmessig i direkte konkurranse med andre energikilder som olje og vind- og bølgekraft.

Ved at teknologien har gått fremover så kan solceller brukes i veldig mange sammenhenger, alt fra å gi strøm til hytter, borettslag, landbruk, næringsbygg og hus. Om ikke så lenge kan det også være at bilene våre har solceller innfelt i karosseriet.

I Norge har solceller en liten bakdel, som storparten av verden ikke har. Nemlig det at vi har en lengre mørk periode på vinteren hvor solkilden er meget svak. Dette gjør det vanskelig å bruke solenergi hele året. Vi vil trenge andre supplerende energikilder her oppe i nord.

Ønsker du å lese mer om solceller kan du besøke nettsiden solcellepaneler.com. Der finner du mye god info om tema.