Gjenbruk og reparasjon er smart, og det gjelder både profesjonelle og amatører. I noen tilfeller er det selvfølgelig nødvendig å skifte ut for eksempel rør eller bildeler, men i mange tilfeller er det også uten tvil mulig å reparere en del. Da kan spesialmaterialer som kjemisk metall komme til nytte.

Grunnleggende om kjemisk metall

Kjemisk metall har et relativt selvforklarende navn, som kan tolkes som at det skal være metall i en form som kan håndteres som en kjemikalie. Det finnes noen forskjellige typer på markedet, men virkemåten til kjemisk metall er gjennomgående lik.

Det kan være greit å sammenligne dette materialet med et to-komponents epoksylim. Det er mange som kjenner til denne typen lim, som blandes når den skal bruke. Dessuten herder den til en svært sterk sammenføyning. Kjemisk metall fungerer på en lignende måte, samtidig som sammenføyningen eller reparasjonsflaten blir enda sterkere – og får mange av de samme egenskapene som stål.

Bruksområder og virkemåte

Det er selvfølgelig svært viktig å lese brukerveiledningen til akkurat det produktet du velger. Det er særlig viktig å være klar over sikkerhetsreglene som gjelder for bruk av produktet.

I stort vil de to komponentene i produktet blandes rett før de skal påføres, og etter det plasseres på produktet som skal utbedres. Følg instruksjonene som følger med produktet, og pass på at det blant annet kan utvikles varm i forbindelse med herding.

Det ferdige materialet skal etter herding være like hardt som stål, flere produkter tåler for eksempel trykk på over 200 bar. Det betyr også at produktet i noen tilfeller kan benyttes til reparasjon av for eksempel vannrør, kjølere, drivstofftanker og lignende.

Ferdig herdet kjemisk metall kan dessuten både slipes, bores og males over. Det gjør at dette materialet kan ha utallige bruksområder, og det kan benyttes av både innovatører, entreprenører og håndverkere. Den enkle påføringen gjør dessuten dette produktet svært interessant for privatpersoner.