Planløsningen er selvfølgelig helt avgjørende i både boliger og næringsbygg. Et kvadratmetermål, eller en opptelling av antall rom, gir ikke et godt bilde av hva et lokale egentlig kan brukes til. Dessuten utvikles planløsninger i takt med en mengde forskjellige trender i samfunnet, noe som også betyr at nye bygg bør designes med rom for å gjøre justeringer i fremtiden.

Åpen løsning eller lukkede rom

Overgangen fra lukkede rom til åpne løsninger har preget både privatboliger og næringsbygg over tid. I boliger har spisestue, finstue og andre separate rom blitt erstattet med åpne løsninger, der for eksempel kjøkken, spiseplass og stue er samlet i et stort område. Det samme gjelder kontorer, der de klassiske cellekontorene er erstattet med utstrakt bruk av åpne landskap.

Det er viktig å være klar over denne dreiningen mot åpne løsninger, selv om det er delte meninger om hvor effektivt og praktisk åpne landskap og løsninger egentlig er.

Trapper som er både dekorative og plassbesparende

Trappeløp er en sentral del i mange boliger og næringsbygg. Trappen har selvfølgelig en praktisk funksjon som bindeledd mellom etasjer, men dessuten kan en stor åpen trapp, eller en vindeltrapp inne med et industrielt uttrykk, være spennende interiørelementer.

Dessuten kan valg av trapp ha mye å si for plassutnyttelse. Et tradisjonelt trappeløp tar opp relativt mye plass, og en vindeltrapp inne kan være et svært plassbesparende alternativ.

Fleksible møbler og interiørløsninger

Behovene utvikler seg hele tiden, det gjelder både privatboliger og næringsbygg. I en enebolig vil forandringene skje over tid, i takt med at barn flytter ut, interesser endrer seg eller boligen skal tilpasses til eldre beboere. I næringsbygg skjer endringene noen ganger svært raskt, i forbindelse med omstruktureringer, nye leietakere eller andre endringer.

Mange kontorbygg er konstruert laget på en måte som tar høyde for fremtidige endringer, samtidig som noen nye privatboliger også er bygget med forslag til alternative planløsninger. I kontormiljøer er det enkelt å montere nye modulvegger, som plasseres på en gulvflate som strekker seg gjennom hele lokalet. Åpne landskap kan dessuten enkelt deles opp med frittstående skillevegger, hvilemøbler og lignende.

Slike løsninger er ikke direkte overførbare til boliger, det er ikke mange som vil dele av stua med en skillevegg i foliert glass. Samtidig er det ikke kjempevanskelig å montere eller fjerne en lettvegg, særlig hvis det er tatt høyde for slike endringer allerede ved oppføring av bygget. For eksempel er plassering av vinduer en viktig faktor, som vil legge føringer for hvordan vegger kan plasseres senere.

Verdien av en planløsning som fungerer i hverdagen

Å endre planløsning kan fremstå som et stort prosjekt, men det er greit å huske på hvor stor betydning endret planløsning faktisk kan ha i hverdagen. Et nytt soverom i en privatbolig, eller et nytt lite cellekontor i et næringsbygg, kan åpne for helt nye bruk av kvadratmeter som ellers hadde stått ubrukt.

Det er helt enkelt lurt å være åpen for at eksisterende bygg kan tilpasses til nye trender i løpet av byggets levetid – både når det gjelder planløsning og andre egenskaper.