Når man starter opp sin egen virksomhet er det noe utstyr som er helt nødvendig. Man trenger et kontor, en pc, noe programvare, en skriver, kanskje en kopimaskin, en bil, med mer.

Stort sett utstyr som de fleste allerede har tilgjengelig. Videre vil man på et eller annet tidspunkt trenge mer utstyr, alt etter hva man skal drive med. Noen vil trenge spesialutstyr basert på den bransjen de skal gjøre forretninger i.

Men man trenger ikke skaffe mer utstyr enn det man trenger ut fra det stadiet man befinner seg i her og nå.