Våren er en tid for planlegging av prosjekter i hagen, selv om det fortsatt kan være mye snø i mange norske hager godt ut i både april og mai. Noen ganger kan det være greit å prøve å se for seg noe helt nytt i hagen – det er overraskende hvor mye som faktisk er mulig å få til for fagfolk.

Enkel og nøyaktig graving og endringer i terrenget

De aller fleste steder er rammene for hagen gitt av faste grenser, mot enten naboer, vei eller ulike naturlige hindringer i terrenget. Samtidig er det mulig å gjøre svært mye innenfor disse rammene. Med en såkalt dyrkeskuffe er det mulig å gjennomføre sortering av masser som allerede finnes på stedet. Det er derfor en slik dyrkeskuffe kan være praktisk når hensikten er å flytte masser innenfor den samme hagen, samtidig som du også får sortert ut ulike størrelser stein og lignende.

Å gjøre hagen litt mer flatt kan også gjøre hagen mer fleksibel, da det blir enklere å for eksempel bygge en enkel platting. Dessuten kan en plen uten alt for store nivåforskjeller passe fint til robotgressklippere.

Profesjonell hjelp eller leie egen maskin?

Det finnes faktisk noen små såkalte «minigravere» som det er lov å bruke uten maskinførerbevis. Det betyr altså at en privatperson kan leie en slik minigraver og ta seg av prosjekter helt på egen hånd. Hvis du vet nøyaktig hva som skal gjøres, og arbeidet ikke er spesielt omfattende, kan det være en både praktisk, rimelig og morsom løsning.

Samtidig er det ofte lurt å bruke fagfolk, særlig når det gjelder litt større endringer. Det handler da om både effektivitet og sikkerhet, både når det gjelder selve arbeidet og resultatet. Hvis store fjellblokker eller betydelige jordmasser skal flyttes, da bør det overlates til de proffe. Med moderne anleggsmaskiner vil jobben utføres på kort tid, på en trygg måte og med ønsket resultat.