Skal du drive forretning så må du ha en eller annen form for kontor. Om dette er et hjemmekontor eller leid kontor avhenger av hvor stort du skal drive, og om du har plass til kontor hjemme.

I dag er det mange som velger å leie seg et kontor i kontorfellesskap hvis de ikke trenger stor plass på grunn av mange ansatte.

Kontorfellesskap er en rimelig måte å få tak i alle fasiliteter man trenger på et kontor uten å måtte foreta de store investeringene eller inngå lange leiekontrakter.