Å bli en god ansatt er noe vi lærer ved å gå på skolen

Å bli en god ansatt er noe vi lærer ved å gå på skolen

En av de tingene man lærer på skolen er å få en jobb. Rett og slett det å bli en god ansatt. Selv om vi ikke lærer dette direkte, så gjør vi det indirekte i form av å måtte stille opp på skolen hver dag, gi beskjed hvis vi er syk, utføre visse oppgaver innen en viss...