Helse i fremtiden

Helse om 30 år vil sannsynligvis være påvirket av en rekke faktorer som teknologisk utvikling, endringer i livsstil og miljømessige forhold. I dag ser vi en økning i livsstilssykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, og fedme. Disse trendene kan fortsette hvis...

20 år inn i fremtiden

Om 20 år vil verden ha opplevd betydelige tekniske fremskritt som har transformert hverdagslivet, industrien og samfunnet som helhet. Disse fremskrittene vil sannsynligvis omfatte områder som kunstig intelligens (KI), bioteknologi, fornybar energi, og...
Å bli en god ansatt er noe vi lærer ved å gå på skolen

Å bli en god ansatt er noe vi lærer ved å gå på skolen

En av de tingene man lærer på skolen er å få en jobb. Rett og slett det å bli en god ansatt. Selv om vi ikke lærer dette direkte, så gjør vi det indirekte i form av å måtte stille opp på skolen hver dag, gi beskjed hvis vi er syk, utføre visse oppgaver innen en viss...