Denne artikkelen er en betalt annonse.

Stigende energipriser har ført til økt fokus på energisparing, både når det gjelder eksisterende boligmasse og oppføring av nye bygg. I Norge bygges mange boliger i tre, som kombinert med god isolasjon kan være et energieffektivt valg. Samtidig vil det åpenbart også være nødvendig med både dører og vinduer i et hus – det er ingen som har lyst å bo i en boks uten lys. Heldigvis finnes det mange innovative og smarte vindusløsninger.

Termovinduer med god isolasjon

Et moderne vindu skal per definisjon være godt isolert og tett, uansett om det handler om et fastkarm vindu eller noen av de mange variantene som kan åpnes. Isolasjon måles med en såkalt U-verdi, der godt isolerte vinduer har en verdi som er så lav som < 0,6. Det er mulig å oppnå slike verdier med flere ulike typer glass:

  • Standard energiglass er det aller vanligste valget, et helt standard vindu med godt utsyn.
  • På noen steder kan det være relevant med såkalt lydisolert energiglass. Det dreier seg da om lydisolerte glass med en støyreduksjon på omtrent 50 %.
  • Videre finnes det selvfølgelig også ulike sandblåste glass, eller såkalt «råglass». Disse typene glass fremstår som frostet.

Slik kan du vurdere vinduer basert på dugg

Det er faktisk ikke helt uvanlig med dugg og fuktighet på helt nye vinduer, men det dreier seg da selvfølgelig og fuktighet enten utvendig eller innvendig – ikke mellom glassene. Det er helt forskjellige grunner bak de to typene dugg, noe som også har betydning for hvilke tiltak som er relevante:

  • Dugg utvendig skyldes helt enkelt at vinduene er svært godt isolerte. Eldre vinduer med dårlig isolasjonsevne vil transportere noe varme videre til selve overflaten utvendig. Moderne vinduer er godt isolerte, noe som fører til at vindusoverflaten er kald – det fører igjen til dugg og fuktighet utvendig.
  • Dugg innvendig skyldes at fuktighet fra luften kondenserer på de kaldere vindusoverflatene. Slik fuktighet kan oppstå uavhengig av type vindu, og skyldes da i hovedsak manglende utluftning og for høy luftfuktighet i boligen. Installasjon av moderne godt isolerte vinduer kan føre til at dette problemet blir mer synlig – fordi de er tette.

De moderne og innovative vindusteknologiene fører til at det ikke er nødvendig å kompromisse med størrelse vindusflater når du skal passe på at boligen er så godt isolert som mulig. Derfor er det smart å bruke litt tid på å vurdere de tekniske egenskapene når du handler nye vinduer – i tillegg til å se på designet.