Denne artikkelen er en betalt annonse.

Den moderne utviklingen fra jordbruk til industrisamfunn har vært preget av flere større omveltninger, for eksempel det som ofte omtales som den industrielle revolusjonen. I tillegg var introduksjonen av samlebånd en stor omveltning, og digitalisering har gitt nye muligheter. Kan kombinasjonen av serieproduksjon og skreddersøm være den neste store revolusjonen?

Derfor finnes det et behov for skreddersydd serieproduksjon

Mange aspekter ved vårt moderne samfunn fører til at skreddersydd serieproduksjon vil være det mange bedrifter og forbrukere foretrekker. Til å begynne med er det avgjørende at produksjonsprosesser og utstyr er digitale, hele veien fra design til bruk av slipemaskiner og annet produksjonsutstyr. Uten en slik base er det ikke mulig å tilby skreddersøm i kontekst av skalerbar serieproduksjon.

Poenget med skreddersøm kan være enten unike behov eller produksjon i henhold til spesifikke leveringskrav. Utfordrende logistikkforhold har vist hvor viktig det kan være med relativt lokal produksjon, noe som definitivt også vil føre til at flere selskaper satser på mer fleksibel skreddersydd og automatisert serieproduksjon.

Fordeler og teknologier som gjør det mulig

Fordelene ved skreddersydd serieproduksjon er flere:

  • Det er mulig å levere unike produkter, som er tilpasset et spesifikt behov hos en kunde.
  • Produksjonen kan tilpasses mange forskjellige målgrupper og kundesegment.
  • I noen tilfeller vil produksjonen kunne skje ved bestilling, noe som reduserer lager.
  • Et unikt produkt har en merverdi – noe som kan legge til rette for bedre lønnsomhet.

Helintegrert digital produksjon, ofte omtalt som CAD/CAM, er en forutsetning for at skreddersøm skal la seg integrere i en prosess som i utgangspunktet er tenkt å fungere som et samlebånd. Det er åpenbart også nødvendig med ytterligere tilpasning når det gjelder for eksempel bestillinger og logistikk, men tilpasset produksjon må være på plass i bunn.

I stort representerer skreddersøm som en del av serieproduksjon en innovativ endring, som kan åpne mange nye muligheter både for tradisjonelle bedrifter og nye innovatører som prøver å skape noe unikt.