Det er mange som forbinder innovasjon og nyskapende løsninger med digitalisering, tjenester på nett og den såkalte «skyen». Det er selvfølgelig tilfelle at digitale systemer er helt sentrale i praktisk talt alle moderne virksomheter, men samtidig er det fortsatt på gulvet ting skjer – det gjelder de aller fleste bransjer også i 2022. Lagerdrift og logistikk er kanskje ikke de aller mest spennende aspektene som gjør seg godt på finansavisenes forsider, men betydelige verdier skapes ved å optimalisere disse prosessene.

Effektiv flyt med begrensede lokale lager

Konseptet «just in time» benyttes i de aller fleste sammenhenger, helt fra dagligvarer til produksjon av fly. Det dreier seg helt enkelt om at innsatsvarer til produksjonen, eller salgsvarer til detaljister, skal ankomme akkurat når bedriften trenger de. Det fører til lave lagerbeholdninger, noe som reduserer bundet kapital og kostnader til drift av selve lagret.

Samtidig er det mange bedrifter som har oppdaget at det er nødvendig med en lokal buffer, ikke minst som følge av det volatile fraktmarkedet i løpet av de siste par årene. Å investere i noen enkle pallereoler kan være nok for noen bedrifter, særlig hvis det gjelder lagring av noen helt kritiske produkter som bedriften er avhengig av. I stort er «just in time» en fornuftig filosofi som fører til redusert sløsing og ressursbruk, men det må finnes buffere i systemet.

Den vanskelige prosessen med lokalt lager og «last mile»

Det er egentlig relativt enkelt å frakte mange og store kolle lange strekninger, uansett om det skjer med båt, tåg, lastebil eller fly. Det er fascinerende å følge med på sporingen til en pakke fra USA eller Kina, det finsmurte maskineriet til de store logistikkaktørene gjør transporten svært effektiv og rimelig. I mange tilfeller er det helt på slutten, i forbindelse med såkalt «last mile»-logistikk, at det blir virkelig utfordrende.

Amazon er ledende innen dreiningen mot å operere egen lagerdrift og «last mile»-levering, noe som gjør at selskapet ikke trenger å være avhengige av andre transportselskaper i kjernemarkeder som USA. Det finnes mange kritiske meninger om arbeidsforholdene og vilkårene til de som kjører slike leveranser for Amazon, men det dreier seg definitivt om en helt ny tilnærming til levering i stor skala. Noe bygger på å utfordre eksisterende rigide strukturer for hva som er effektivt drift, men det handler også om digitalisering og stordriftsfordeler på svært høyt nivå. Til syvende og sist er det alltid noen som må levere varene og drifte lageret.