Artikkelen er sponset.

Entreprenørbransjen i stort, og særlig de som driver med anleggsmaskiner og annet tungt utstyr, befinner seg i skjæringspunktet mellom den digitale verden og virksomhet som per definisjon er svært konkret og håndfast. Det er ikke mulig å erstatte anleggsmaskiner og mennesker på bakken med roboter (ennå), men mange andre prosesser er digitale i 2022.

Digital ressursstyring og logistikk på nett

Små og mellomstore entreprenører kan vanligvis beholde oversikten over maskinparken på en relativt enkelt måte, ved at de aller fleste i selskapet er involvert i den daglige driften. For større organisasjoner er det helt avgjørende å ha kontroll på hvor forskjellige maskiner egentlig befinner seg, en maskinpark som står ubrukt på feil sted koster mye penger.

I tillegg er det mange som har tatt i bruk digitale løsninger for anskaffelser, inkludert netthandel og kjøp av produkter via døgnåpne digitale kanaler. Det betyr a det er mulig å bestille for eksempel et s40-feste enten i helgen eller sent på kvelden, slik at ingen tid går tapt på unødvendig venting.

Avanserte hjelpesystemer for riktige resultater

Å håndtere en stor gravemaskin eller annet tungt maskineri dreier seg om både tekniske ferdigheter og magefølelse. En erfaren maskinfører vil ha en svært god oppfattelse av hvor maskinen befinner seg i terrenget, samtidig som graveskuffen og andre tilbehør plasseres med ekstrem nøyaktighetet.

Dessuten vil selvfølgelig også de mest erfarne og kompetente maskinførerne benytte seg av de digitale verktøy som finnes tilgjengelige – for eksempel i form av avanserte løsninger for navigasjon og posisjon. Integrasjon med systemer utenfor maskinen gjør det mulig for eksempel å følge en ferdig plan for hvordan en overflate skal planeres, og få tilbakemeldinger om resultatet i sanntid. Det fører til et korrekt resultat allerede på første forsøk, og store besparelser både når det gjelder tid og penger. På denne måten fører digital innovasjon i den tradisjonelle maskinbransjen til mer effektiv og lønnsom drift.