Gode råd er dyre sies det. Et ordtak som kan være veldig sant hvis du skal ha rådgivning innenfor fagområdene forretning og innovasjon.

Ordtaket kan selvsagt tolket bokstavelig, i den forstand at rådgivning innen forretning koster mye da ekspertene er høyt utdannet. Men ordtaket kan også tolkes dit hen at feile råd kan koste mye i form av bortkastet tid og penger. Uansett, sørg alltid for å innhent så mye fakta som overhode mulig om det temaet du trenger mer informasjon om før du tar en beslutning.