For mange som starter sitt eget selskap eller tar frilansoppdrag, er det friheten ved å kunne jobbe hjemmefra som er en av de store fordelene. Etter hvert vil likevel mange oppdage at det finnes både fordeler og ulemper med å jobbe hjemmefra hver eneste dag.

Noen av fordelene er:

  • Over tid vil de fleste spare en del på å gjøre i stand et godt utstyrt hjemmekontor. En liten investering, finansiert med sparepenger eller et lite forbrukslån, gjør at du ikke har noen løpende kostnader til leie av lokaler.
  • Dessuten slipper man helt kostnader til pendling, og mister ikke noe tid på å komme seg fra hjemmet til arbeidsplassen. For de fleste er det å ta bil eller tog hver eneste dag ikke akkurat noe å hige etter.

Noen vil mene at dette er ulemper:

  • Over tid vil det kunne føles litt ensomt ut å alltid jobbe alene. Selvfølgelig er man i kontakt med kollegaer, oppdragivere og eventuelle ansatte – men det er ikke noen å ta en kaffe med i pausen.
  • Det kan være vanskelig å skille mellom jobb og privatliv, hvis hjemmekontoret bare er 30 sekunder unna. Det vil være individuelt hvor utfordrende dette er, noen er svært flinke til å dele opp dagen.

Det er selvfølgelig mulig å finne mellomløsninger, der man kombinerer fordelene fra hjemmekontor med det sosiale ved et felles kontor eller en annen løsning med delte arbeidsplasser. Hvis man er del av et lokalt miljø med frilansere, er det jo dessuten mulig å kanskje møtes for et felles kafe-kontor en eller et par ganger i uken?

Den nominelle renten er fra 6,39% og opp til 21,95% mens den effektive renten er fra 6,81% til 24,4%. Ønsker du for eksempel å låne et litt større beløp, kan du låne 150 000 kroner, over 10 år, med en effektiv rente på 13,2%. Kostnadene på dette lånet vil være på 112 573 kroner, og det totale tilbakebetalingsbeløp vil lyde på 262 573 kroner.