Smart planlegging av arbeidsplaner for små og mellomstore bedrifter

Et profesjonelt system for arbeidsplanlegging vil ikke bare sikre best mulig bemanning, men dessuten også forenkle administrasjon og rutineoppgaver innenfor en rekke områder.

Til å begynne med kan systemet automatisk sette opp en arbeidsplan som dekker bemanningsbehovene til bedriften, men som selvfølgelig likevel kan tilpasses manuelt. De ansatte kan også ha direkte tilgang til systemet, slik at det ikke er nødvendig å sende oppdateringer om endringer på SMS eller e-post. Mer avanserte systemer kan også la de ansatte bytte vakter eller legge inn vaktønsker og tilgjengelighet på egen hånd.

Lønn og andre goder er en viktig hygienefaktor i alle ansettelsesforhold, og et vel fungerende system for arbeidsplanlegging vil sikre at rapportert lønn faktisk stemmer overens med timene som er angitt i arbeidsplanen. Dessuten vil det gjøre administrasjon i forhold til arbeidsmiljøloven enklere, slik at bedriften ikke pålegger vakter som går utover det loven tillater.

Ferier og fravær er et annet tema som få bedriftseiere synes er morsomt, med et godt fungerende system for planlegging av vakter så vil det være enklere å samkjøre det med både oppsatte vakter og lønn. Igjen vil det gjøre administrasjon enklere, når man har all informasjon samlet i et og samme system.

For selskaper som vurderer et system for planlegging av vakter, ressurser og timelister så er det lurt å velge et system som er bygget opp med moduler og kan utvides i takt med nye behov. Selv om bedriften kanskje bare har en håndfull ansatte i dag, så er det ingen som vet hva som skjer i morgen?