Mange nordmenn er opptatt av å følge med på egen helse, samtidig som det også er mange som synes det er spennende med teknologi og analyse av data. Kroppen er selvfølgelig ikke en maskin, men det er flere aspekter ved kroppen som det er fornuftig å følge med på, både når det gjelder fysisk form, kondisjon og helse i stort. Flere av disse verdiene er dessuten svært enkle å ha et forhold til i hverdagen.

Blodtrykk – en viktig faktor å følge med på

Blodtrykket forteller deg helt enkelt noe om hvor høyt trykket i blodkarene er. Blodtrykket angis med to verdier, der den høyeste verdien kalles overtrykk og den laveste undertrykk. Overtrykket er nivået når hjertet aktivt pumper blod ut i blodkarene, undertrykket er nivået når hjertet er i hvile mellom hjerteslagene.

Blodtrykk kan måles enten med et manuelt eller elektronisk blodtrykksapparat. Det er mange leger som benytter elektroniske blodtrykksapparater, og for en privat bruker er elektronisk blodtrykksapparat uten tvil førstevalget. Forhøyet blodtrykk er det vanligste problemet relatert til blodtrykk, og det er flere hundre tusen nordmenn som behandles for dette.

Vekt og kroppssammensetning

Vekt er en svært viktig bidragende årsak i forbindelse med en mengde helseplager og sykdommer, og det er da i all hovedsak for høy vekt som er et problem. Derfor er det også viktig å ha et bevist forhold til egen vekt, og gjerne kroppssammensetning i tillegg.

I utgangspunktet trenger du bare en vanlig vekt for å følge med på vekten, og det er vanligvis ikke nødvendig med noen andre tiltak hvis du er normalvektig. Samtidig er det som alltid fornuftig å forhøre seg med helsepersonell hvis du er usikker. Det kan for eksempel være relevant å ha et forhold til såkalt visceralt fett, det vil si fett som samler seg rundt interne organer. Slikt fett kan være en større helserisiko enn underhudsfett.

Det er selvfølgelig også viktig å ha et balansert forhold til vekt, det er noen som rammes av spiseforstyrrelser som følge av et usunt forhold til vekt og kropp.

Puls – gir innsikt i kondisjon og fysisk form

Puls er en annen helt grunnleggende verdi, som dessuten er enkel å følge med på. Du trenger egentlig bare en stoppeklokke, men mange pulsklokker vil også enkelt måle hvilepuls. Legg merke til at det er hvilepulsen som er særlig interessant, ikke makspulsen eller gjennomsnitt. Makspulsen kan vanligvis ikke forandres eller påvirkes, men vil naturlig endre seg i løpet av livet.

Hvilepulsen henger derimot sammen med hvor godt trent du er. Et godt trent hjerte trenger helt enkelt ikke å slå like mange ganger for å pumpe nødvendig mengde blod i hvile. En hvilepuls i spannet mellom 40 og 100 slag er ikke unormalt, samtidig som mange befinner seg midt i dette området – et sted mellom 60 og 80. Svært godt trente idrettsutøvere kan ha en hvilepuls ned mot bare 30 slag per minutt.

Overvåkning av blodtrykk, vekt og puls over tid vil gi deg god innsikt i egen helse, noe som også gjør det enklere å iverksette tiltak ved behov.