Man kan ikke spise på gulvet, lag deg et bord av eik, eller av et annet treslag.