Denne artikkelen inneholder annonsert innhold.

Den norske entreprenørbransjen er preget av tøff konkurranse og høyt fokus på kostnadsstyring. I de aller fleste anbudsprosesser er det pris som vektes høyest, etter at grunnleggende kvalitetskriterier er oppfylt. Derfor må også både store og små bedrifter snu på alle steiner når det gjelder å spare penger og å drive så effektivt som mulig.

Maskiner og utstyr utgjør en stor del av kostnadsbasen

For en typisk entreprenørvirksomhet er det to kostnadsposter som utgjør en stor del av totalsummen – maskiner og utstyr sammen med lønnskostnader. Materialer er vanligvis en helt variabel kostnad, og prosjektstyring og annen overhead bør helst utgjøre en relativt liten del av det samlede budsjettet for et oppdrag.

Det fører til at maskiner og ansatte er det som virkelig koster mye penger, samtidig som det ikke er enkelt å opp- og nedskalere disse kostnadene. Imidlertid kan det la seg gjøre å bruke innovativ logistikk til å redusere kapitalbindingen i for eksempel graveskuffer, klyper og andre typiske slitedeler, noe som kan ha mye å si for det samlede regnestykket.

Variable kostnader og begrenset kapitalbinding

Det er mulig å bruke smarte logistikkløsninger til å redusere både kapitalbinding og de faste kostnadene i en virksomhet. Netthandel og rask levering av reserve- og slitedeler kan bidra til denne prosessen.

Ved å begrense mengden deler på lokalt lager, er det mulig å gjøre en større andel av kostnadene så variable som mulig. I teorien befinner seg alle kostnader i en virksomhet et sted mellom helt faste og helt variable, og det er viktig å finne en balanse. For eksempel kan noen rimelige slitedeler gjerne være på lokalt lager, samtidig som mer kostbare byttedeler bestilles først når behov oppstår.

Samtidig er det da åpenbart viktig at bestilling og levering av nødvendige deler gjennomføres på en effektiv og strømlinjeformet måte, det er derfor innovativ og smart logistikk er så viktig for entreprenørvirksomheter som vil redusere unødvendig kapitalbinding.