Den kalde krigen er betegnelsen som benyttes om perioden mellom andre verdenskrig og Sovjetunionens kollaps. Det sies at det var en kald krig fordi den aldri ble varm mellom supermaktene, med åpen konflikt mellom USA og Sovjetunionen. I dette miljøet ble det også brukt store summer penger og andre ressurser på utvikling og innovasjon – både innenfor det militære og på andre områder.

En kamp om verdensherredømme

USA og Sovjetunionen var selvfølgelig på samme side i andre verdenskrig, men stemningen ble raskt dårlig mellom de tidligere allierte. Det var denne konflikten, og kampen om forskjellige interessesfærer i øst og vest, som var selve opprinnelsen til den kalde krigen. Samtidig er selvfølgelig bakgrunnen også mer kompleks, se mer om den kalde krigen for å gå mer i detalj.

Noen av de aller mest spent øyeblikkene under den kalde krigen var når supermaktene kom svært tett på hverandre, ikke minst i forbindelse med den såkalte Cuba-krisen. Denne situasjonen var også et godt eksempel på hvordan de to supermaktene kunne tolerere noe påvirkning i nærområder, men samtidig ikke utplassering av kjernevåpen.

Innovasjon – fra grunnforskning og kjernekraft til internett

Det er åpenbart vanskelig å si noe om nøyaktig hvilke deler av dagens teknologi som vi kan takke den kalde krigen for. Konkurransen mellom USA og Sovjetunionen førte for eksempel til kappløpet om å komme til månen, noe som åpenbart har hatt store ringvirkninger når det gjelder annen romfart, satellitter og så videre. Fokuset på atomvåpen og kjernekraft har også fått andre fredelige bruksområder.

Dessuten er det greit å huske på at internett, som vi tar for gitt i 2022, er et resultat av forskning ved DARPA, «Defense Advanced Research Projects Agency». Man bør selvfølgelig være forsiktig med å trekke frem teknologisk utvikling basert på krig, konflikt og militarisering som noe positivt, men kanskje var den kalde krigen en bidragende årsak til det som vi kjenner som internett.