En av de tingene man lærer på skolen er å få en jobb. Rett og slett det å bli en god ansatt. Selv om vi ikke lærer dette direkte, så gjør vi det indirekte i form av å måtte stille opp på skolen hver dag, gi beskjed hvis vi er syk, utføre visse oppgaver innen en viss tid, med mer.

I tillegg lærer vi i siste del av undervisningsløpet vårt et yrke slik at vi omsider kan få oss en jobb som vi trives i.